ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

leave a comment »

2703699    สัมมนาการศึกษาปฐมวัย    Seminar In Early Childhood Education

การศึกษาค้นคว้าด้านการศึกษาปฐมวัย ข้อค้นพบใหม่ๆ ที่เป็นแนวคิดและทฤษฎีทั้งไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งวิธส่งเสริมและพัฒนาเด็กในแนวทางที่ถูกต้อเหมาะสม การวิเคราะห์ปัญหาสำคัญๆ ที่เกิดกับเด็กอันเป็นผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในบ้านหรือชุมชนการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว การจัดและดำเนินงานในโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็ก ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(Study of research on early childhood education; current knowledge and theories from Thailand and other countries related to child development and proper rearing methods; analysis of critical issues concerning children’s problems with their home and community environment; child rearing in the home, management and administration of preschools and child care centers; suggestions and recommendations for improving the quality, appropriateness, and efficiency of child rearing and development.)

(2703699 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 ที่ 4:03 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: