ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้น

leave a comment »

2603638    กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้น    Fundamental Stochastic Processes

กระบวนการสโตแคสติกในเวลาไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ได้แก่ แนวเดินเชิงสุ่ม เหตุการณ์เวียนเกิดลูกโซ่มาร์คอฟ กระบวนการแยงแขนง กระบวนการเกิดและการตาย กระบวนการปัวส์ซอง กระบวนการเริ่มใหม่ และการบวนการคงที่ การประยุกต์กระบวนการสโตแคสติก

(Stochastic processes in discrete and continuous time; random walk, recurrent event, Markov chain, branching process, birth-death process, Poisson process, renewal process and stationary process; application of stochastic processes.)

(2603638 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 ที่ 11:28 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: