ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารความเสี่ยง

leave a comment »

2604649    การบริหารความเสี่ยง    Risk Management

ตราสารอนุพันธ์และตลาดตราสารอนุพันธ์ ตราสารล่วงหน้าและตราสารออปชั่นทางการเงิน ตราสารสินค้าโภคภัณฑ์ สถาบันของตลาดตราสารอนุพันธ์ วิธีปฏิบัติในการซื้อขายแบบจำลองการประเมินมูลค่า วิธีการป้องกันและการบริหารความเสี่ยง การประยุกต์ตราสารอนุพันธ์ประเภทต่างๆ

(Derivative securities and markets; financial futures and options; commodity instrument; market institutions; trading practices; valuation models; hedging and risk management techniques; the applications of other derivatives securities.)

(2604649 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 ที่ 7:27 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: