ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีการจัดการ

leave a comment »

2602516    ทฤษฎีการจัดการ    Management Theories

หลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ การออกแบบงานและการออกแบบองค์การ รูปแบบภาวะผู้นำ ผลกระทบของรูปแบบการจัดการต่อองค์การ การติดต่อสื่อสารและระบบควบคุม ระบบการให้รางวัล บทบาทของผู้จัดการและการปรับองค์การให้สอดคล้องกับปัจจัยทางภาวะแวดล้อม

(Principles of management, current state of management theories, job design and organization design, leadership styles, impact ofmanagement styles on organization, communication and control system, reward systems, roles of management and organizational adjustment to environmental factors.)

(2602516 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 ที่ 3:58 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: