ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กฎหมายผังเมือง

leave a comment »

2503681    กฎหมายผังเมือง    Urban Planning Legislation

เจตนารมณ์และแนวความคิดทางด้านกฎหมายผังเมือง ขอบเขตและแนวทางการใช้บังคับโดยตัวบทกฎหมายและโดยดุลยพินิจ ชนิดแนะรูปแบบของมาตรการควบคุมทางผังเมือง การใช้บังคับกฎหมายและข้อบังคับทางผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

(Objectives and concepts of urban planning legislation, scope and control systems in regulatory and discretionary administration, types and forms of control measures in urban planning, enforcement of urban planning and other related laws and regulations in Thailand.)

(2503681 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:22 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: