ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กระบวนการออกแบบชุมชนเมือง

leave a comment »

2540602    กระบวนการออกแบบชุมชนเมือง    Urban Design Process

หลักการการวางแผนและวางผังกายภาพของเมือง หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง

(Principles of planning and physical urban planning; principles of design in architecture, landscape architecture, and urban design process.)

(2540602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:28 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: