ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กระบวนการออกแบบและพัฒนาชุมชนเมือง

leave a comment »

2540623    กระบวนการออกแบบและพัฒนาชุมชนเมือง    Urban Design And Development Processes

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของนักออกแบบชุมชนเมือง องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ กฎหมายและปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจที่จำเป็นในการปฎิบัติวิชาชีพ การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการออกแบบชุมชนเมือง

(Role and responsibilities of urban designers, concerned organizations and agencies both at national and international levels; law and socio-economic factors necessary for urban design professional practice, planning and project management.)

(2540623 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:50 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: