ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

leave a comment »

2503637    กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม    Urbanization And Social Changes

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเป็นเมือง เปรียบเทียบทฤษฎีทางสังคมต่างๆ กับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทย และประเทศที่กำลังพัฒนาอื่น ๆ รวมถึงแนวทางการวางแผนทางสังคม

(Impacts of social change on urbanization; comparison of social theories with social change in Thailand and other developing countries; social planning guidelines.)

(2503637 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:49 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: