ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การขนส่งทางอากาศ

leave a comment »

2600606    การขนส่งทางอากาศ    Air Transportation

โครงสร้าง องค์กร และการบริหารงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ประเภทของอากาศยานในการขนส่งทางอากาศ การขนส่งและเก็บรักษาพัสดุอันตราย กฎเกณฑ์และข้อบังคับในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ การกำหนดเส้นทางการบินและค่าบริการ

(Structure, organizations, and administration in air transportation industry; types of aircrafts in air transportation; transportation and storage of hazardous materials; rules and regulations in air transportation industry; air routing and pricing.)

(2600606 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:24 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: