ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การควบคุมการวางผังและออกแบบเมือง

leave a comment »

2503544    การควบคุมการวางผังและออกแบบเมือง    Urban Planning and Design Control

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการผังเมือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดและการใช้บังคับมาตรการทางด้านกายภาพภายใต้อำนาจในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(Laws and regulations relating urban planning; principles and methods of physical measures enactment and enforcement under the administration power of concerning authorities.)

(2503544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: