ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการงานก่อสร้าง

leave a comment »

2501645    การจัดการงานก่อสร้าง    Construction Management

ขอบเขตและหน้าที่ของการจัดการโครงการก่อสร้างกฎหมายและการประกันภัย การวางแผนขั้นตอน การก่อสร้าง การประมาณราคาการก่อสร้าง การประกวดราคาและสัญญาก่อสร้าง การสำรวจและเตรียมสถานที่ก่อสร้าง การวางแผนด้านการเงิน บุคลากร อุปกรณ์ก่อสร้าง และการจัดหาวัสดุก่อสร้าง การควบคุมเวลาในแผนงานด้วยระบบ CPM และ PERT การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง การประสานงานระหว่างที่ปรึกษาต่างๆ กับเจ้าของโครงการ ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไขปัญหา

(Scope and roles in construction management include planning in construction hierachy, construction cost estimation, bidding and building contracts, site survey and preparation; budget, personnel and building materials plannings; construction scheduling controlled by the CPM and PERT System. Quality control, coordination among consultants and client; construction issues and their solutions.)

(2501645 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 1:32 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: