ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการซ่อมบำรุงทางการบิน

leave a comment »

2600615    การจัดการซ่อมบำรุงทางการบิน    Aviation Maintenance Management

การลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอากาศยาน การปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการซ่อมบำรุง การประยุกต์ระบบแนวคิดเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในการซ่อมบำรุง การประกันคุณภาพในการซ่อมบำรุง การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง

(The and cost reduction in aircraft maintenance; efficiency improvement for maintenance; application of conceptual system for maintenance procurement; quality assurance in maintenance; quality control and safety maintenance.)

(2600615 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:07 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: