ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการทรัพยากรการบิน

leave a comment »

2600613    การจัดการทรัพยากรการบิน    Aviation Resource Management

การจัดการทรัพยากรการเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด การใช้วิจารณญานและการตัดสินใจด้านการบิน การบริหารความผิดพลาด ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การประสานงานร่วมกันของกลุ่มพนักงาน

(Aviation resource management for efficiency and optimum safety; judgment and aeronautical decision-making; error management; leadship, communication; multi-crew coodination.)

(2600613 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:10 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: