ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อม

leave a comment »

2506646    การจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อม    Resource And Environment Management

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ ระบบนิเวศกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าว แนวคิดและทฤษฎีการจัดสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆ

(Environmental standard, relationship between human beings and environment, ecology and environmental development and its impacts; concepts and theories of environmental management and cases in other countries.)

(2506646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:49 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: