ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2541442    การจัดการสถาปัตยกรรม    Architectural Management

ภาพรวมและองค์ประกอบของการจัดการ การวางแผน องค์กร ความเป็นผู้นำ การกำกับ และการควบคุม การศึกษา ทฤษฎีการจัดการในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รูปแบบและแนวทางต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือในการจัดการ ภาพรวมของวงจรชีวิตงานสถาปัตยกรรมและการจัดการงานสถาปัตยกรรม การจัดการโครงการ การจัดการงานก่อสร้าง และการจัดการทรัพยากรกายภาพ

(Overview of management and its elements: planning, organization, leadership, monitoring, and control; studying management theories in the past, present, and future; different management styles and various approaches and tools for management; overview of architectural project life cycles and architectural management: project management (PM), construction management (CM) and facility management (FM).)

(2541442 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 4:22 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: