ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการสายการบิน

leave a comment »

2600603    การจัดการสายการบิน    Airline Management

องค์กรและหน้าที่งานของสายการบิน สายการบินภายในประเทศและต่างประเทศ พันธมิตรธุรกิจการบิน การใช้รหัสร่วม เศรษฐศาสตร์สายการบิน การตลาดสายการบิน การกำหนดราคาค่าโดยสาร การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการออกตั๋วโดยสาร การจัดการด้านการเงิน การวางแผนจัดหาอากาศยานและจัดตารางบิน สิทธิและหน้าที่ของพนักงานสายการบิน

(Airline organization and functions; domestic and international airlines; airline alliances; code sharing; airline economics; airline marketing; fare pricing; computer applications in ticket issuing; financial management; aircraft planning and scheduling; rights and function of airline staff.)

(2600603 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:28 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: