ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501654    การจัดการโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม    Architectural Conservation Project Management

การจัดการและการบริหารโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และแหล่งประวัติศาสตร์ การนำเสนอโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมต่อสาธารณชน การจัดตั้งกองทุนและแหล่งเงินทุนสนับสนุนการอนุรักษ์

(The management and the administration of historic architecture and sites conservation; the interpretation and presentation of historic site to the public; the preparation for grant and support from various organization.)

(2501654 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 12:23 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: