ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการโลจิสติกส์ด้านการบิน

leave a comment »

2600607    การจัดการโลจิสติกส์ด้านการบิน    Aviation Logistics Management

โลจิสติกส์ในธุรกิจการบิน โซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบิน บทบาทและหน้าที่ของโลจิสติกส์ด้านการบิน การจัดการคลังพัสดุ การควบคุมพัสดุคงคลังทางการบิน การควบคุมงบประมาณและการจัดซื้อจัดหาในธุรกิจการบิน

(Logistics in aviation business; supply chain in aviation industry; role and function of airline logistics; warhousing; aviation inventory control; budget control and procurement in aviation business.)

(2600607 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:23 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: