ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การดำเนินการพัฒนาตามการออกแบบชุมชนเมือง

leave a comment »

2540603    การดำเนินการพัฒนาตามการออกแบบชุมชนเมือง    Urban Design Implementation

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชนเมือง บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของภาครัฐ ประชาชนและองค์กรเอกชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง การวางแผนและบริหารการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนาโครงการ

(Laws related to urban design; roles and responsibilites of government, public, and non-government organizations, public participation, professionals concerning urban design process, financial planning and administration of project implementation.)

(2540603 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:27 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: