ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริการภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม

leave a comment »

2504614    การบริการภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม    Landscape Architectural Field Service

การปฏิบัติงานให้บริการด้านภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ชุมชน เมือง ศาสนสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรชุมชน

(A field operation service in landscape architecture for pubic benefit in various places: communities, cities, religious sites, historical sites, national parks, and public areas under the stewardship of government and local government.)

(2504614 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:02 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: