ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารการวางแผน

leave a comment »

2503643    การบริหารการวางแผน    Planning Administration

โครงสร้างการบริหาร องค์กร และลำดับขั้นตอนในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการดำเนินโครงการ บทบาทและหน้าที่ในการจัดสร้างบริการพื้นฐานเพื่อสนับสนุนและชี้นำการพัฒนา การใช้มาตรการทางด้านการเงินและกฎหมายในการควบคุมการพัฒนาโดยใช้กลไกการทีส่วนร่วมของประชาชน

(Administrative structure, organization, and procedures in policy-making, planning, and project implementation; roles in providing basic services to support and guide development; legal and fiscal measures to control development through public participation mechanism.)

(2503643 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:44 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: