ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งพักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยว

leave a comment »

2506693    การบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งพักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยว    Accommodation Development And Management For Tourism

การบริหารจัดการและลักษณะแหล่งพักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาส่งเสริมและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว แนวคิดและรูปแบบทางกายภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินด้านแหล่งพักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยว แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งคำนึงถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม การตลาด สังคม วัฒนธรรม และการลงทุน การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นสากลในยุคโลกาภิวัตน์

(Management and characteristics of accommodation and facilities related to tourism development and management; physical designs and concepts in property development focusing on accommodation related to tourism; tourism and concepts management dealing with community, environment, marketing, society, culture and investment; tourism promotion and development in the ear of globalization)

(2506693 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:38 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: