ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารชุมชนเมืองและภาค

leave a comment »

2503640    การบริหารชุมชนเมืองและภาค    Urban & Regional Administration

ศึกษาโดยทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารภาคและท้องถิ่น เน้นความสัมพันธ์ด้านการบริหาร และด้านกฎหมายโดยศึกษาการปฎิบัติงาน และอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ระดับภาคและท้องถิ่น ในส่วนที่สัมพันธ์กับการวางแผนชุมชน และการนำแผนไปปฎิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มสังคม กลุ่มเศรษฐกิจ และกลุ่มการเมือง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการวางแผนโดยทั่วไปและต่อการพัฒนาชุมชน ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น

(A general survey of regional and local administration with special emphasis on the administrative and legal relationships between the regional-local authorities and overall community planning and operation. Incorporated in this study is an analysis of relevant factors, namely, social economic, and political groups, bearing special impact on general planning and community re-consolidation.)

(2503640 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:45 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: