ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการที่อยู่อาศัย

leave a comment »

2506668    การบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการที่อยู่อาศัย    Residential Facility Management

บริบทโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม หลักการบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม การปฏิบัติงานดูแลรักษาและบริการอาคารสถานที่ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดระบบการบริหารทรัพยากรกายภาพสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม

(Context of multi-unit residential projects; principles of multi-unit residential facility management; facility operations maintenance and services; related legislations and codes; the process of data collection and analysis for arranging multi-unit residential facility management.)

(2506668 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:41 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: