ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การปกครองท้องถิ่น

leave a comment »

2503635    การปกครองท้องถิ่น    Local Government

ประวัติความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการวางภาคและเมือง รูปแบบบทบาท และหน้าที่ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงาน การคลังและแหล่งรายได้ของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น การควบคุมจากส่วนกลางและการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาปัจจุบันและลู่ทางในอนาคตของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

(Background of local government in relation to urban and regional planning; types, roles, and duties of local government; administration, local finance and sources of income; national directives and public participation; current problems and future prospects in local government in Thailand.)

(2503635 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:03 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: