ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การประยุกต์การออกแบบเพื่อการสื่อสาร

leave a comment »

2542424    การประยุกต์การออกแบบเพื่อการสื่อสาร    Application of Design for Communication

การประยุกต์กระบวนการและหลักการการออกแบบเพื่อการสื่อสารในโครงงานที่มีโจทย์จากภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ศิลปิน และ นักออกแบบรับเชิญ และการประกวด โครงงานมีความซับซ้อนทั้งในเชิงมิติของการออกแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน การผลิต การตลาด เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม

(Application of process and principles of design for communication in projects having clients, artists and invited designers and competitions; sophisticated and complex projects in design for communication in terms of design dimensions and factors related to real-world situation, production, marketing, technology, environment, society and culture.)

(2542424 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:39 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: