ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผน

leave a comment »

2503680    การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผน    Environmental Evaluation For Planning

แนวคิดและหลักการในการวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่างๆ วิเคราะห์ระบบนิเวศ วิธีการกลั่นกรองโครงการโดยการศึกษาผลกระทบ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลโดยวิธีต่างๆ การแสดงผลกระทบและการเสนอแผนการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากโครงการ

(Concepts and principles in environmental impact assessment for different development projects; analysis of environmental ecosystem; methods of screening projects by studying the impacts, collecting and analyzing data; assessments; presentation of environmental impacts and planning policies to mitigate the adverse impacts.)

(2503680 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:23 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: