ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การประเมินสภาพแวดล้อมอาคาร

leave a comment »

2501640    การประเมินสภาพแวดล้อมอาคาร    Evaluation Of Building Environment

หลักการ แนวความคิด ระบบวิธีที่ใช้ในการประเมินผลสภาพแวดล้อมอาคารหลังการเข้าอยู่ในด้านสมรรถนะเกี่ยวกับการใช้สอย ความพอใจของผู้ใช้ ความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนประสิทธิภาพการทำงานในเชิงผลผลิต การประเมินสมรรถนะของระบบต่างๆ ของอาคารโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เน้นวิเคราะห์กรณีศึกษาการประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารและภายนอกอาคาร

(Development of understanding of various points of view from which a built environment may be evaluated. projects ranging in scale from individual buildings to neighborhoods and new town will be considered; techniques and methodologies for systematic evaluation will be considered. ways in which post occupancy evaluation can be made a continuing part of the efforts of designer and owners will be considered.)

(2501640 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 1:52 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: