ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การปรับปรุงสภาพชุมชนเมือง

leave a comment »

2503685    การปรับปรุงสภาพชุมชนเมือง    Urban Renewal

การปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชุมชนเมือง การวางแผนและผังของโครงการปรับปรุงสภาพชุมชนเมือง ทั้งโดยภาครัฐบาลและเอกชน การเสนอโครงการด้านกายภาพ ทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

(Environment and urban renewal of cities; project planning and designing by government and private sectors; project proposal in physical aspects; theories, concepts and advanced techniques for analysing development potential and future trends.)

(2503685 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:17 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: