ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางผังเมือง

leave a comment »

2503618    การวางผังเมือง    Urban Planning

การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของเมือง การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเมือง การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาเมือง กระบวนการ เทคนิค และวิธีวิทยาการในการวางผังเมือง ตัวอย่างการวางผังเมือง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แนวทางการนำผังไปสู่การปฏิบัติ

(Analysis of urban elements and structures; formulation of visions and goals in urban development; assessment of situations, problems, and trends in urban development; processes, techniques, and methodologies in urban planning; examples of urban planning; public hearing; guidelines for plan implementation.)

(2503618 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:09 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: