ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางผังโครงสร้างพื้นฐานเมือง

leave a comment »

2503332    การวางผังโครงสร้างพื้นฐานเมือง    Urban Infrastructure Planning

หลักการ แนวความคิด และวิธีการในการออกแบบและวางผังระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเมือง โดยความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและลำดับการพัฒนาของเมือง

(Principles, concepts, and methods of urban infrastructure design and planning relating land use patterns and urban development phasing.)

(2503332 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:39 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: