ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมระดับภาค

leave a comment »

2504632    การวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมระดับภาค    Regional Landscape Architectural Planning

หลักการและองค์ประกอบในการวางแผนภูมิสถาปัตยกรรม คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมในระดับภาค การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการบันทึก จัดการ วิเคราะห์ และแประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลงานการวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมระดับภาค

(Principles and elements of landscape architectural planning; values of natural resources; management of natural resources for regional landscape architectural planning; application of Geographic Information System (GIS) in data recording, management, analysis, and processing; presentation of regional landscape architectural planning.)

(2504632 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 7:55 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: