ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมด้านนันทนาการ

leave a comment »

2504633    การวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมด้านนันทนาการ    Landscape Architectural Planning For Recreation

การวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมด้านนันทนาการทั้งรายละเอียดโครงการและการจัดการด้านพื้นที่ โดยเน้นทั้งโครงการในเมืองและโครงการในพื้นที่ธรรมชาติ ข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ มนุษย์และจิตวิทยาด้านการผ่อนคลาย ความแตกต่างของภูมิหลังที่มีผลต่อกิจกรรมนันทนาการ เทคนิคการสื่อความและการสร้างคุณค่าให้ทรัพยากรในแง่นันทนาการ ข้อพิจารณาในการจัดการพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียหายจากกิจกรรมนันทนาการ

(Landscape architectural planning for recreation constraints on land use; both project details and land use management, with emphasis on both urban and natural setting; man and psychology for relaxation; different backgrounds affecting recreation activities; interpretation techniques and resources enhancement in terms of recreation; considerations for natural area management to avoid adverse effects from recreation activities.)

(2504633 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 7:53 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: