ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวก

leave a comment »

2506662    การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวก    Facility Planning

การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเคหการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมเทคนิค และพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งนี้จะเน้นหลักการและวิธีการตั้งปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์อุปสรรค และประเมินโครงสร้างพื้นฐานเคหการ โดยอาศัยกฎเกณฑ์ที่กำหนด

(To study fundamental functions of facility planning for housing construction that conform with economic and social situations, technology as well as human behaviors by emphasizing the principle and the methodology of topic formulation, topic establishment, objective determination, data and information collection, barrier analysis and evaluation of the facilities for housing by explaining the predetermined criteria.)

(2506662 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:47 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: