ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย

leave a comment »

2503679    การวางแผนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย    Residential Development Planning

การประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งประกอบด้วยที่ตั้ง องค์ประกอบ โครงสร้างและสภาวะตลาดของที่อยู่อาศัย แหล่งเงินทุนและการลงทุน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายและมาตรการของรัฐในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และผลกระทบของการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อการพัฒนาเมือง

(Application of theories and concepts related to housing development planning concerning physical and socio-economic factor analysis including location, components, housing market structure and situations, sources of fund and investment, relevant laws and regulations, government policies and measures on housing development, and impacts of housing development on urban development.)

(2503679 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:24 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: