ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนและการจัดการสนามบิน

leave a comment »

2600605    การวางแผนและการจัดการสนามบิน    Airport Planning and Management

ปัจจัยและข้อกำหนดในการวางแผนสนามบิน การออกแบบ การพัฒนา และการปรับปรุงสนามบิน การวางแผนสำหรับการปฎิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยภายในสนามบิน แผนการปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

(Factors and creteria in airport planning, design, development, and improvement; planning for modern facility operations in airport; action plans in case of emergency.)

(2600605 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:25 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: