ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนและการพัฒนากายภาพด้านเคหพัฒนาการ

leave a comment »

2506612    การวางแผนและการพัฒนากายภาพด้านเคหพัฒนาการ    Physical Planning And Development In Property Development

กระบวนการวางแผนและพัฒนากายภาพด้านเคหการ ทั้งในช่วงก่อนการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้าง ขอบเขตงานและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ โครงสร้างองค์กร ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการวางแผนและพัฒนาด้านกายภาพของโครงการ การควบคุมต้นทุน เวลาและคุณภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

(Physical planning and housing development processes before and during construction. Scope of work and responsibilities; organizational structure and tools for physical planning and development; cost, time and quality control; problems and solutions to those problems.)

(2506612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:58 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: