ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนและบริหารจัดการอาคารสถานที่

leave a comment »

2506665    การวางแผนและบริหารจัดการอาคารสถานที่    Facility Planning And Management

พฤติกรรมการอยู่อาศัย การใช้อาคารสถานที่ ความต้องการระดับคุณภาพชีวิต หลักการและวิธีการบริหารชุมชนเมืองและสถานที่ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้งาน การบริหารจัดการอาคารสถานที่เพื่อสอดคล้องต่อการใช้อาคารและสร้างเสริมคุณภาพแวดล้อมชุมชน การวางแผนและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่

(The study of residential behaviours, building uses, needs, living standards; the conceptual ideas and methodology of community and facility management; the process of data collection and analyses for facility management; the facility planning and strategy for enhancing building performance and efficiency and improving community environment.)

(2506665 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:44 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: