ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง

leave a comment »

2503654    การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง    Infrastructure And Transport Planning

หลักการและแนวคิดในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นด้านการขนส่ง ปัญหาและแนวทาง แก้ไขและการพัฒนาระบบการขนส่ง กระบวนการวางแผนการขนส่ง การลงทุนโดยภาครัฐและเอกชน

(Principles and concepts in infrastructure planning, with emphasis on transportation; problems, solutions, and development of transportation system; transportation planning process; public and private investment in transportation.)

(2503654 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:38 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: