ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผน 2

leave a comment »

2503612    การวางแผน 2    Planning II

ศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร พื้นที่ และเศรษฐกิจ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความสมดุลย์ของประชากรในภาคและระหว่างภาค การกระจายทรัพยากร ทฤษฎีการเลือกที่ตั้ง และทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนภาค เป็นแนวความคิดในการวางแผนพัฒนาภาค และแก้ปัญหาความแตกต่าง และเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจที่ปรากฎทั่วไปทั้งในเขตเมืองและชนบท เน้นความสำคัญของการวางแผนภาคที่มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนชาติและการวางผังเมือง

(This course stresses the importance of regional planning. Theoretical approaches to be presented include intra-and interregional population equilibrium, national resource distribution, location and economic base theories. How these theories are used in the formulation of regional plans and in the solution of problem of disparity in the national, social economic, and urban-rural structure will be discussed.)

(2503612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:12 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: