ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวิจัยทางการออกแบบเลขนิเทศ

leave a comment »

2542241    การวิจัยทางการออกแบบเลขนิเทศ    Research in Design for Communication

วิธีวิทยาการและกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการและปฏิบัติการการออกแบบเลขนิเทศ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้งานออกแบบในฐานะงานวิจัย การดำเนินการวิจัยและการประเมินโครงงานวิจัยรวมทั้งการปฏิบัติการในสตูดิโอ

(Research methodologies and processes which are relevant to principles and practice in graphic communication design; quantitative and qualitative design research methods; using design as a distinctive form of research; conducting research and evaluating research projects in including working studio.)

(2542241 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 4:01 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: