ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวิเคราะห์รูปแบบที่อยู่อาศัย

leave a comment »

2506664    การวิเคราะห์รูปแบบที่อยู่อาศัย    Housing Morphology Analysis

รูปแบบต่างๆ ของที่อยู่อาศัยทั้งในเมืองและชนบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและผู้อยู่อาศัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบต่างๆ ของที่อยู่อาศัย

(Housing morphology in urban and rural areas; relationship between housing morphology and residents in terms of physical, economic and social aspects; analysis of the impact of social and environmental change on the development of housing morphology.)

(2506664 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:46 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: