ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการวางแผน

leave a comment »

2503650    การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการวางแผน    Analysis For Planning Decision

การใช้วิธีการวิเคราะห์แบบระบบในการวิเคราะห์ปัญหาและสร้างทางเลือกในการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นที่เทคนิคในการสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ความเป็นไปได้และความเสี่ยง การบรรลุเป้าหมาย และต้นทุน กำไร และประสิทธิภาพของทุนในการประเมินแผนปฏิบัติการในแต่ละทางเลือก

(System analysis approach as a means of analyzing problems and formulating action alternatives, with emphasis on modeling techniques, applied economic analysis, probability and risk, goal achievement and cost benefit and cost effectiveness in the assessment of alternative courses of action.)

(2503650 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:40 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: