ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางสายตา

leave a comment »

2504637    การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางสายตา    Visual Quality Analysis And Assessment

การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางสายตาของงานภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติและแบบที่มนุษย์สร้างขึ้น ทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการรับรู้ การรู้ และการชอบสภาพแวดล้อม วิธีการในการเก็บข้อมูลการอธิบาย และการวัดผลคุณภาพทางสายตา วิธีการพยากรณ์คุณภาพทางสายตาโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่การประเมินผลกระทบของสภาพแวดล้อมหลังจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาต่างๆ การเปรียบเทียบวิธีต่างๆ ที่ใช้กันอยู่และความเหมาะสมในการนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน

(Analysis and assessment of visual quality of the art of representing scenery both in natural and man-made conditions; basic theories on environmental perception, and cognition preference methods in data collection; description and evaluation of visual quality; prediction of visual quality from existing data; assessment of environmental impacts after landscape change from development projects; comparison of existing different methods and their suitability to different circumstances.)

(2504637 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 7:48 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: