ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมเฉพาะรายบุคคล 1

leave a comment »

2504412    การศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมเฉพาะรายบุคคล 1    Individual Study in Landscape Architecture I

การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือการปฏิบัติการเชิงวิชาการทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมในหัวข้อพิเศษที่มีความสนใจร่วมกัน หรือหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจของวงการวิชาการและวิชาชีพในขณะนั้น ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

(Individual or group study or landscape architectural workshop on special topics or current issues in landscape architectural academic and professional fields at the national and international levels.)

(2504412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:10 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: