ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การศึกษาวิจัยภาคสนามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

leave a comment »

2600716    การศึกษาวิจัยภาคสนามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ    Field Study Research in Information Technology in Business

การศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มในปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศโดยเน้นโครงการภาคสนาม ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ

(Individual or group study of specific problems in the management of information technology and information systems with an emphasis on field projects under faculty supervision.)

(2600716 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:55 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: