ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การศึกษาสถาปัตยกรรมขั้นสูง

leave a comment »

2501723    การศึกษาสถาปัตยกรรมขั้นสูง    Advanced Architectural Studies

การศึกษาหรือวิจัยสถาปัตยกรรม การกำหนดหัวข้อ แนวทาง และการวางแผน จนจบกระบวนการศึกษาหรือวิจัยสถาปัตยกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุป การเสนอแนะ และการจัดทำรายงาน

(An in-depth study in architecture; a formation of study or research tipic and research plan throughout the course of study; data collection; data analysis; conclusion, discussion and future implications of study or research results; writing of study report.)

(2501723 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:26 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: