ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การศึกษาอิสระในการวิจัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

leave a comment »

2600714    การศึกษาอิสระในการวิจัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ    Independent Study in Information Systems/Information Technology Research

การศึกษาและวิจัยอิสระด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ

(Independent study and research in information systems and information technology under faculty supervision.)

(2600714 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:58 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: