ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ

leave a comment »

2600609    การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ    Aircraft Accident Investigation

หลักการและขั้นตอนการปฎิบัติงานในการสอบสวนอุบัติเหตุด้านการบิน วิธีการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแบบเดิมซ้ำ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุด้านการบินในประเทศและต่างประเทศ

(Principles and procedures for aviation accident investigation; corrective action for preventing reoccurring accidents; roles and functions of domestic and international aviation accident investigation committees.)

(2600609 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: