ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การสำรวจระยะไกลสำหรับการวางแผน

leave a comment »

2503677    การสำรวจระยะไกลสำหรับการวางแผน    Remote Sensing For Planning

หลักการของการรับรู้จากระยะไกล ได้แก่ ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลเรดาห์ การสะท้อนแสงของสิ่งปกคลุมดินและทรัพยากรต่างๆ บนพื้นผิวโลก การประยุกต์ใช้ข้อมูลในช่วงคลื่นต่างๆ ระบบการรับและส่งสัญญาณภาพ การวิเคราะห์ทางสายตาโดยใช้ภาพถ่ายและการวิเคราะห์เชิงเลขโดยใช้คอมพิวเตอร์ การสำรวจภาคสนาม วิธีการเก็บข้อมูลในพื้นที่ การทดสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ และการจัดทำผลการศึกษาในรูปของแผนที่เพื่อการวางแผน

(Principles of remote sensing; satellite imagery, radar, reflectance of land coner and resources, application of data in different wavelength, the system of image transmission and detection, visual analysis and digital analysis by using computers, field surveys, methods of data collection the field, classification accuracy assessment and mappling of the resulted study for planning purposes.)

(2503677 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:27 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: